Một đêm vui vẻ cùng cô người mẫu sinh đẹp hàng đầu